ถามแพทย์

  • อายุ 17 ไม่เคยมีประจำเดือนเลย มีเมือกสีน้ำตาลออกมาจากช่องคลอด ควรทำอย่างไร

  • สวัสดีค่ะ หนูอายุ17ปีค่ะ ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลย แต่เคยช่วยตัวเองมาก่อน อยู่ๆดีมีน้ำเมือกๆสีน้ำตาลออกมาตกใจมากเลยค่ะ แต่หนูอายุ17แล้วแต่ยังไม่มีประจำเดือน เลยไม่คิดว่าเป็นประจำเดือน วันนี้จึงมาขอคำำปรึกษาจากคุณหมอค่ะ

    สวัสดีค่ะ

    จากประวัติที่เล่ามาถือว่าเป็นภาวะขาดประจำเดือนปฐมภูมิ (Primary Amenorrhea) คือ ภาวะที่ยังไม่เคยมีประจำเดือนเมื่ออายุถึง 15 ปีค่ะ  หากหนูอายุ 17 ปี แล้วยังไม่เคยมีประจำเดือน แนะนำให้ไปพบสูตินรีแพทย์ หรืออายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อค่ะ เพื่อตรวจประเมินหาสาเหตุค่ะ เนื่องจากอาจจเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้ค่ะ เช่น ปัญหาสุขภาพ โรคทางพันธุกรรม เช่น Turner syndrome

    ส่วนอาการตกขาวสีน้ำตาล ขึ้นกับมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ค่ะ หากไม่มีอาการอื่นๆร่วมด้วย สาหตุที่พบบ่อยได้แก่ ภาวะมีเลือดออกในโพรงมดลูก เช่น ประจำเดือน เป็นต้น 

    ในกรณีของหนูหมอขออนุญาตแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินจะดีท่ีสุดค่ะ