ถามแพทย์

 • เมือก

 •  Pathomphon Phiromplat
  สมาชิก
  เมือกที่ใสๆในอสุจิสามารถทำให้ท้องได้หรือไม่

  คุณ Pathomphon

  เมือกใสๆ ในน้ำอสุจิ ปกติเกิดจากต่อมลูกหมาก ที่สร้างขึ้นมา  ตัวลำพังมันเองไม่มีอสุจิ ต้องผสมกับ ตัวอสุจิที่มาจากกระเปาะที่เก็บตัวอสุจิก่อน  ซึ่งตัวอสุจินี้สร้างจากอัณฑะ ข้างในเล้วนำมาเก็บไว้เตรียปล่อยออกเวลามี พสพ  

  สรุปว่า ถ้าเป็นน้ำใสๆ ที่เกิดเพื่อผสมกับตัวอสุจิ ล้วนๆ ไม่ทำให้ท้องได้เพราะไม่มีอสุจิ แต่จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า อสุจิอาศัยที่ต่อมสร้างเมือกได้นานหลายวัน  จึงอาจออกมากับน้ำเมือกนี้ เวลา มี พสพ ได้จึง ทำให้ท้องได้ แต่คงน้อยกว่า ปกติ เพระาปริมาณอสุจิ มีน้อยกว่ามาก