ถามแพทย์

  • เมนไม่มาจะ2เดือนแล้วมีโอกาสท้องไหมคะ

  •  momo112
    สมาชิก

    มีอะไรกับแฟนครั้งแรก ใส่ถุงแต่เข้าไปแค่ครั้งเดียวละเอาออก  แฟนเลยให้กินยาคุมฉุกเฉินกันไว้ หลังจากนั้นเมนมาวันที่ 12ส.ค.-17ส.ค.  หลังจากนั้นมีอะไรกันประมานวันที่ 22ส.ค.แต่ใส่ถุงยางเหมือนเดิมและหลั่งนอก แต่ไมไ่ด้กินยาคุม หนูเลือดออกเยอะมาก  นับจากวันนั้นถึงปัจจุบัน 6/ต.ค. เมนก็ยัังไม่มาเลยคะมีโอกาสท้องไหม