ถามแพทย์

  • เมนส์มาวันที่9ส.ค มีอะไรกันวันที่5ก.ย แบบใส่ถุง

  •  GAINOYz
    สมาชิก
    คือมีอะไรกันหลังจากนั่นเมนส์ก็ไม่มา13วันแล้วมีสิทธิ์ท้องไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ GAINOYz,

                         หากประจำเดือนมา 9 ส.ค. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ 5 ก.ย. อาจใช่หรือไม่ใช่ระยะปลอดภัยก็ได้ แต่หากได้ใส่ถุงอนามัยป้องกัน โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ถือว่ามีน้อยอยู่ค่ะ อย่างไรก็ตาม หากหลังจากนั้น ยังไม่มีประจำเดือนมา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ หากตรวจไม่พบ การที่ประจำเดือนยังไม่มา ก็จะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มเร็ว เป็นต้น ซึ่งหากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ ก็ให้รอประจำเดือนไปก่อน ประจำเดือนก็น่าจะมาในที่สุดค่ะ