ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ตอนเป็นประจำเดือน แต่เป็นประจำเดือนที่มาจากการกินยาคุมฉุกเฉิน จะท้องไหม

 •  นฤมล' คนดี
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์ตอนเมนมา เเต่เมนมาจากการกินยาคุมฉุกเฉินจะท้องไหมค่ะ
  นฤมล' คนดี  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ นฤมล' คนดี

  การมีเพศสัมพันธ์ช่วงประจำเดือนมาพอดี แทบจะไม่มีโอกาสทำให้ตั้งครรภ์ เพราะจะเป็นช่วงที่ไม่มีไข่ตกค่ะ การกินยาคุมฉุกเฉินก่อนหน้านั้นแล้วทำให้ประจำเดือน เลือดประจำเดือนที่มาก็เป็นเลือดประจำเดือนปกติ ก็คือจะเป็นช่วงที่ไม่มีการตกไข่ในช่วงนั้นๆ

  แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นเลือดออกจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ประจำเดือนก็อาจจะยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ จึงแนะนำว่าไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ช่วงใด ก็ควรใส่ถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้งจะดีกว่าค่ะ