ถามแพทย์

  • ถ้ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวันไข่ตก 2-3 วัน มีโอกาสท้องไหม

  •  GT RO
    สมาชิก
    ถ้ามีเพศสำพันก่อนวันตกไข่2-3วันมีโอกาสท้องไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ GT RO,

                       หากไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ในระยะปลอดภัย คือภายใน 1-7 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา หรือภายในช่วง 1-7 วันก่อนที่จะมีประจำเดือนมา ก็ย่อมจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ แม้จะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ตรงกับวันที่ไข่ตกก็ตาม เพราะแม้ไข่จะยังไม่ตก แต่เมื่ออสุจิเข้าไปในมดลูกแล้ว ก็จะมีชีวิตอยู่ได้นาน 2-3 วัน ดังนั้น หากหลังจากนั้น 2-3 วัน ได้มีไข่ตกเกิดขึ้น ก็ย่อมมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม การนับระยะปลอดภัย ก็อาจมีโอกาสผิดพลาดได้ โดยเฉพาะการนับแบบหน้า 7 วัน ดังนั้น หากยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ ก็ควรใชวิธีคุมกำเนิดต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ แต่หากต้องการที่จะตั้งครรภ์ ก็ให้มีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่คาดว่าจะเป็นวันไข่ตกค่ะ