ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ถุงยางป้องกัน กินยาคุมตามไป จะท้องไหม

 •  Chaaaaa
  สมาชิก
  คือหนูมีอะไรกับแฟนวันที่ 21 แต่ใส่ถุงยาง หนูกลัวหนูเลยกินยาคุมฉุกเฉิน แล้ววันที่ 22 มีอะไรกับแฟนอีกไม่ใส่ถุงยางแล้วก็กลับมากินยาคุมอีก 1 เม็ดแล้วพอมาวันที่ 25 มีอะไรกับแฟนแต่ไม่ใส่ถุงยางแล้วก็ไม่เสร็จจะท้องไหมคะ
  Chaaaaa  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Chaaaaa

  การมีเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ถุงยางป้องกัน โอกาสตั้งครรภ์นั้นมีได้ โดยถ้าได้กินยาคุมฉุกเฉินซึ่งเป็นยาคุมที่ประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศในระดับสูง กินหลังมีเพศสัมพันธ์ โดยจะให้ประสิทธิภาพได้เต็มที่ประมาณ 80-90% หากได้รับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และกินครบตามข้างฉลากกำหนด 

  จากที่กล่าวมา ถ้ากินยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว โอกาสตั้งครรภ์อาจจะลดลง แต่ยังมีได้อยู่ ให้สังเกตรอบเดือน และสามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป