ถามแพทย์

 • ประจำเดือนหายวันที่ 14 มีนา แล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่ 8 เมษา หลั่งนอก จะท้องไหม

 •  Pompam Thanida
  สมาชิก
  พอดีว่ามีอะไรกันกับแฟนวันที่8ค่ะเะราะจำเดือนครั้-สุดท้ายเริ่มมาวันที่12มีนาและหายวันที่14มีนาค่ะแล้วมีอะไรกับแฟนวันที่8เมษาเลยกังวลว่าจะท้องไหมคะแต่ไม่แตกค่ะ มาทำข้างนอกค่อยแตก จะมีโอกาสท้องไหมคะ
  Pompam Thanida  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Pompam Thanida

  การมีเพศสัมพันธ์โดยทำการหลั่งนอกนั้นยังมีโอกาสทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้สูงถึงประมาณ 4-20% ค่ะ จึงมีโอกาสตั้งครรภ์ได้

  ไม่ควรทำการนับวันเพื่อคุมกำเนิด เพราะโอกาสผิดพลาดมีได้สูง จากนับพลาดเอง ตกไข่คลาดเคลื่อน หรืออาจจะเกิดจากประจำเดือนที่ไม่ได้มาสม่ำเสมอตลอด จะคาดการณ์วันตกไข่ไม่ได้

  ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนครั้งถัดไปก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป