ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ช่วงที่มีตกขาว ไม่ได้ใส่ถุงยาง แล้วอีกไม่นานหลังจากนั้นประจำเดือนก็จะมา จะท้องไหม

 •  Frong Nott
  สมาชิก
  ผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนช่วงที่แฟนผมมีตกขาวแล้วอีกไม่นานก็จะเป็นเมนส์คืออยากจะถามหมอว่าผมมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใน่ถุงแต่ไม่เกิน 10 นาทีช่วงตกขาวแล้วช่วงเมนส์จะมาจะท้องไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Frong Nott,

                       การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีตกขาวหรือไม่มี ไม่ได้เป็นการบอกว่าจะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือไม่ค่ะ โดยหากได้มีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ไม่ใช่ระยะปลอดภัย (คือภายในช่วง 1-7 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา และในช่วง 1-7 วันก่อนที่จะมีประจำเดือนมา) ก็ย่อมจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ 

                       ทั้งนี้ หากไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย และมีการหลั่งน้ำอสุจิเกิดขึ้น ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้มาก แต่หากไม่ได้มีการหลั่งน้ำอสุจิเกิดขึ้น ก็จะไม่ได้ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ค่ะ

                       หลังจากนี้ ก็ควรรอดูว่าจะมีประจำเดือนมาหรือไม่ หากไม่มา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ