ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์วันที่ 11 แล้วเหมือนวันที่ 12 ประเดือนจะมา ไม่ได้ป้องกัน แต่แตกนอก มีโอกาสจะท้องไหม

  •  น้องง เอ๊ะ.
    สมาชิก
    หากมีเพศสัมพันธ์วันที่11 แล้วเหมือนวันที่12 ประเดือนจะมา ไม่ได้ป้องกัน แต่แตกนอก มีโอกาสจะท้องไหมคะ

    คุณ น้องง

    การมี พสพ แม้จะแตกนอก ก็อาจทำให้ท้องได้ครับ เพราะว่าอสุจิ ก่อนหน้านั้นอาศัยอยู่ในน้ำหล่อลื่นซึ่งปกติจะออกมาช่วยหล่อลื่น ก่อนที่จะหลั่งอสุจิ  มันออกมาแล้วก็มีโอกาสไปผสมกับไข่ของฝ่ายหญิงได้ จึงมีโอกาสให้ท้องได้  แต่โอกาสไม่มากเพราะปริมาณอสุจิ ที่ออกมากับน้ำหล่อลื่นไม่มากครับ