ถามแพทย์

 • เพศสัมพันธุ์

 •  Woona
  สมาชิก
  ถ้าสมมุติว่าใช้มือถูน้ำหล่อลื่นของเพศชายหลังอาบน้ำไม่ถึงชั่วโมงใส่แล้วมืไปโดนบริเวณอวัยวะของเพศหญิงมีสิทธิ์ท้องมั้ยครับ
  Woona  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Woona

  หากไม่มีการสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าไปในอวัยวะเพศหญิง โอกาสตั้งครรภ์แทบจะไม่มี

  แม้มือหรือนิ้วที่สอดใส่จะเปื้อนน้ำอสุจิหรือน้ำหล่อลื่นเพศชาย ก็แทบจะไม่มีโอกาสทำให้ตั้งครรภ์ได้ค่ะ เพราะถ้าอสุจิอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นนอกร่างกายคนมักจะตายไปอย่างรวดเร็ว