ถามแพทย์

 • เผลอมองแสงจากเครื่องเลเซอร์กำจัดขน ตาจะเป็นอะไรไหม

 •  Orange Zom
  สมาชิก
  เผลอมองแสงเลเซอร์จากเครื่องเลเซอร์กำจัดขน IPL ค่ะ อยากทราบว่าจะทำให้มีผลร้ายแรงต่อดวงตาไหมคะ แล้วแว่นกันแสงเลเซอร์จำเป็นไหมคะ
  Orange Zom  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Orange Zom

  แสงที่ใช้ในการทำ IPL ใช้หลักการทำงานคลื่นแสงเหมือนกัน แต่จะไม่จัดว่าเป็นแสงเลเซอร์  จึงใช้รักษาปัญหาของผิวครอบคลุมได้หลายอย่าง ในการทำครั้งเดียว แต่อาจจะไม่ลงลึกเท่าแสงเลเซอร์ ความรุนแรงจากแสงดังกล่าวต่อดวงตาและผิวหนังจึงค่อนข้างน้อยค่ะ หากไม่ได้จ้องเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ หรือเป็นประจำ หากเผลอมองไปแวบเดียว มีโอกาสทำให้เกิดอันตรายได้น้อย

  แต่อย่างไรก็ตามแนะนำการใช้แว่นเพื่อป้องกันแสงทุกครั้ง เพราะยังไม่ทราบว่าในระยะยาวแสงดังกล่าว จะมีอันตรายต่อดวงตาได้หรือไม่