ถามแพทย์

 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับโรค G6PD

 •  Nufai Chanoknan
  สมาชิก
  จะทานคอลลาเจนละมีสารสกัดของสิ่งเหล่านี้ อยากทราบว่าทานได้ไหมค่ะ Catrot , grape seed , strawberry,Q10 , acerola cherry , pomegranate beauty ,Pine bark ,Hydrolyzed Collagen Tripeptide , Zinc , melon ,apple ,rosehip ,Lycopene ,L-Glutathione,

  สวัสดีค่ะคุณ Nufai Chanoknan

  โรค ขาดเอนไซม์ G6PD เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง โดยมีปัจจัยร่วมหลายอย่าง ในส่วนของยานั้นมีหลายตัวที่เป็นข้อห้ามเด็ดขาด ซึ่งไม่ปรากฎอยู่ในรายการนี้

  ส่วนที่อาจส่งผลต่อโรคได้ เช่น วิตามิน ซี (ascorbic acid) หรือสารที่เมื่อเปลี่ยนสภาพแล้วให้วิตามินซี ซึ่งสารเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มที่อาจมีผลต่อโรค แต่ไม่ได้เป็นข้อห้ามเด็ดขาด ดังนั้นคนไข้อาจสามารถรับประทานได้ หากไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองรุนแรง โดยจากส่วนประกอบที่ให้มา สารที่อาจมีส่วนประกอบของวิตามิน ซี อยู่ เช่น สารสกัด Catrot , grape seed , strawberry, acerola cherry , pomegranate beauty

  คนไข้สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของ ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดีได้ตามลิงค์ค่ะ

  https://www.pobpad.com/g6pd-deficiency-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9E