ถามแพทย์

  • แพ้พลาสเตอร์ มีตุ่มใสขึ้นบริเวณแผล ควรทำอย่างไร

  •  Supitcha Dangngam
    สมาชิก
    เป็นแผลแพ้พลาสเตอร์มีตุ่มใสขึ้นบริเวณแผลควรทำอย่างไรคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Supitcha Dangngam

                         หากตุ่มใสที่เกิดขึ้น เกิดเฉพาะบริเวณที่ปิดพลาสเตอร์ และมีอาการคันร่วมด้วย ก็น่าจะเกิดจากการแพ้ระคายเคืองได้ค่ะ ในเบื้องต้นให้ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าเพื่อให้กาวและสารเคมีของพลาสเตอร์หลุดออกให้หมด และใช้ยาทาชนิดที่เป็นสเตียรอยด์ชนิดที่มีความแรง เช่น  betamethasone diproprionate cream เป็นต้น หากมีอาการคันมาก อาจทานร่วมกับยาแก้แพ้เพื่อช่วยลดอาการคัน เช่น  ไฮดรอกไซซีน (hydroxyzine) , chlorpheniramine (CPM) เป็นต้น ทั้งนี้ ผื่นแพ้ที่เกิดขึ้น หากไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ก็จะไม่เกิดเป็นแผลเป็นค่ะ แต่หากอาการไม่ดีขึ้น หรือหากตุ่มน้ำใสกลายเป็นตุ่มหนอง แสดงว่าเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน หรือเกิดที่บริเวณอื่นๆ ที่ไม่ได้แปะพลาสเตอร์ร่วมด้วย แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาค่ะ