ถามแพทย์

 • เป็นรอยแดงๆที่นิ้วครับ ไม่เจ็บ เป็นมาหลายชั่วโมงแล้ว เป็นอาการอะไร

 •  GUMMY
  สมาชิก
  หมอครับผมเป็นอะไรไม่รู้ครับ มันเป็นรอยแดงๆครับ น่าจะอยู่ในผิวครับ อาการก็ไม่เจ็บนะครับ เป็นมาหลายชั่วโมงแล้วครับ มันเป็นอะไรหรอครับ แล้วมันเกิดจากอะไรได้มั่ง ขอบคุณครับ

  สวัสดีครับ คุณ gummy

  อาการผิวหนังแดงขึ้นนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ผื่นแพ้ ผิวแห้ง ผิวหนังอักเสบ การฟกช้ำ เป็นต้นครับ  ซึ่งหากไม่มีอาการเจ็บ ก็นึกถึงผื่นแพ้น้อยลง และอาจเป็นเพียงผิวหนังอักเสบ  แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการเกาหรือการกระแทกบริเวณที่แดง  ใช้สบู่อ่อนๆในการทำความสะอาด และสังเกตอาการไปก่อนได้ครับ

  อย่างไรก็ดี หากอาการผิวหนังแดงมีการขยายใหญ่ขึ้น หรือ ลามไปบริเวณอื่น  ก็ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เพื่อทำการตรวจรักษาต่อไปครับ

  สวัสดีครับ คุณ gummy

  อาการผิวหนังแดงขึ้นนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ผื่นแพ้ ผิวแห้ง ผิวหนังอักเสบ การฟกช้ำ เป็นต้นครับ  ซึ่งหากไม่มีอาการเจ็บ ก็นึกถึงผื่นแพ้น้อยลง และอาจเป็นเพียงผิวหนังอักเสบ  แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการเกาหรือการกระแทกบริเวณที่แดง  ใช้สบู่อ่อนๆในการทำความสะอาด และสังเกตอาการไปก่อนได้ครับ

  อย่างไรก็ดี หากอาการผิวหนังแดงมีการขยายใหญ่ขึ้น หรือ ลามไปบริเวณอื่น  ก็ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เพื่อทำการตรวจรักษาต่อไปครับ

  สวัสดีครับ คุณ gummy

  อาการผิวหนังแดงขึ้นนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ผื่นแพ้ ผิวแห้ง ผิวหนังอักเสบ การฟกช้ำ เป็นต้นครับ  ซึ่งหากไม่มีอาการเจ็บ ก็นึกถึงผื่นแพ้น้อยลง และอาจเป็นเพียงผิวหนังอักเสบ  แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการเกาหรือการกระแทกบริเวณที่แดง  ใช้สบู่อ่อนๆในการทำความสะอาด และสังเกตอาการไปก่อนได้ครับ

  อย่างไรก็ดี หากอาการผิวหนังแดงมีการขยายใหญ่ขึ้น หรือ ลามไปบริเวณอื่น  ก็ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เพื่อทำการตรวจรักษาต่อไปครับ

  สวัสดีครับ คุณ gummy

  อาการผิวหนังแดงขึ้นนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ผื่นแพ้ ผิวแห้ง ผิวหนังอักเสบ การฟกช้ำ เป็นต้นครับ  ซึ่งหากไม่มีอาการเจ็บ ก็นึกถึงผื่นแพ้น้อยลง และอาจเป็นเพียงผิวหนังอักเสบ  แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการเกาหรือการกระแทกบริเวณที่แดง  ใช้สบู่อ่อนๆในการทำความสะอาด และสังเกตอาการไปก่อนได้ครับ

  อย่างไรก็ดี หากอาการผิวหนังแดงมีการขยายใหญ่ขึ้น หรือ ลามไปบริเวณอื่น  ก็ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เพื่อทำการตรวจรักษาต่อไปครับ