ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบ 28 เม็ด กินไปได้ 8 เม็ด แล้วมีเลือดคล้ายประจำเดือน เป็นอาการของอะไร

 •  Awika
  สมาชิก
  พอดีว่าหนูกินยาคุม 28 วัน เเล้วกินไปได้ 8 เม็ดแล้วมีเลือดคล้ายประจำเดือน เป็นอาการของอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Awika

  การมีเลือดออกกระปริดกระปรอย สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ภาวะฮอร์โมนเพศหญิงไม่สมดุลมักพบในวัยรุ่นที่เริ่มมีประจำเดือน หรือวัยใกล้หมดประจำเดือน ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด ความเครียด เนื้องอกในมดลูก มดลูกหรืออุ้งเชิงกรานอักเสบ เป็นต้น

  กรณีที่เป็นผลจากยาคุม การรับประทานยาคุมกำเนิดในช่วง 2-3แผงแรก อาจมีเลือดออกกะปริดกะปรอยได้นะคะ เมื่อรับประทานพ้นแผงที่ 3ไปแล้ว ประจำเดือนจะมาสม่ำเสมอขึ้นค่ะ

  อีกกรณีที่พบเลือดออกกะปริดกะปรอยได้ คือ การรับประทานยาไม่สม่ำเสมอ ไม่ตรงเวลา จะทำให้เกิดระดับยาไม่คงที่ ทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้ค่ะ

  แนะนำให้คุณ Awika รับประทานยาสม่ำเสมอตรงเวลา หากปรับเปลี่ยนการรับประทานยาแล้ว ยังมีปัญหาเลือดออกผิดปกติ แนะนำไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะ