ถามแพทย์

 • คลื่นไส้ ถ่ายบ่อย จุกท้อง เรอ เป็นอาการอะไร

 •  Beam Tawatchai
  สมาชิก
  คลื่นใส้ ถ่ายบ่อย จุกท้อง เร่อ เป็นอะไรครับ

  คุณ Beam

  อาการของคุณ อาจมีสาเหตุจาก 1. โรคกระเพาะอาหารอักเสบ มีแผล 2. กรดไหลย้อน 3. อาหารเป็นพิษ ไม่ย่อย  4.ลำไส้อักเสบติดเชื้อ พวก ไข้รากสาด อหิวาห์เทียม  5. แพ้สารเคมีบางอย่างที่มีอยุ่ในอาหารนั้น เช่น สีผสมอาหาร กันบูด 

  คำแนะนำ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาครับ  มักจะให้ยาลดกรด ยาขับแกซ ในท้อง  เกลือแร่มาทาน