ถามแพทย์

  • ถ้าอสุจิโดนแอลกอฮอลล์ล้างแผล อสุจิจะตายไหม

  •  KAIDO
    สมาชิก
    ถ้าอสุจิโดนแอลกอฮอล์ล้างแผลเชื้ออสุจิจะตายไหมครับ

    คุณ JEB

    อสุจิของคนเรา ถ้าอยู่นอกร่างกายที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 นาทีก็ตายหมดครับ ส่วนถ้าโดนแอลกอฮอล์ ล้างแผลจังๆ ก็ตายครับ  เพราะ แอลกอฮอล์จะทำให้ความกรดด่าง เสียไป ดึงน้ำออกจากเซลล์