ถามแพทย์

  • เป็นประจำเดือน10วันแล้ว

  • ยังไม่หายค่ะปวดท้องน้อยร่วมด้วยเลือดมีสีแดง
    สวัสดีคะคุณ ชลธิชา วงศ์หวัน การมีเลือดประจำเดือนออกมากผิดปกติ อาจจะมีสาเหตุมาจากความแปรนปรวนของฮอร์โมนเพศได้คะ คืออาจจะเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการได้รับฮอร์โมนจากภายนอกคะ หมอแนะนำรีบไปพบแพทย์สูตินรีเวชคะ ถ้าอายุน้อยแพทย์จะให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนขนาดสูงให้เลือดหยุด ถ้าอายุมากควรได้รับการขูดมอลูกคะ และอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมหาสาเหตุคะ เช่น เรื่องเนื้องอกมดลูกคะ