ถามแพทย์

 • เป็นประจำเดือนตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. จนถึงวันนี้ ยังไม่หยุดไหล อันตรายไหม

 • ปกติเป็นประจำเดือนประมาณ7 วันแต่รอบนี้เป็นตั้งแต่วันที่17มกราคม2562 จนถึงวันนี้ประจำเดือนยังไม่หยุดเลยค่ะอยากทราบว่าเป็นอันตรายหรือป่าวค่ะไม่เคยเป็นนานแบบนี้เลยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ก้อแค่ คนนิสัยเสีย,

                  หากมีเลือดออกตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. จนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลา 12 วันแล้ว ถือว่ามีอาการเลือดออกผิดปกติ โดยอาจเกิดจาก

                 1. ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม ท้องนอกมดลูก เป็นต้น แต่มักจะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                 2. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด รวมถึงยาสตรี ยาสมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ

                  3. การใช้ยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเศร้า เป็นต้น

                  4. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีตกขาวผิดปกติและอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                 5. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่มักพบในหญิงวัยกลางคนขึ้นไป

                 6. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                หากไม่ได้เกิดจากสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ อาจเกิดการผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติก็ได้ 

                หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ หากตรวจไม่พบ แต่เลือดยังคงไม่หยุดไหล และไม่ได้เกิดจากการใช้ยาใดๆ แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ