ถามแพทย์

 • เป็นประจำเดือนมา 11 วันแล้ว มีผลอะไรกับร่างกายไหม

 •  Aom Aom
  สมาชิก
  หนูเป็นประจำเดือนมา11วันแล้วหนูสงสัยว่ามันมีผลอะไรต่อร่างกายไหนคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Aom Aom,

                      หากประจำเดือนมานาน 11 วันแล้ว ถือว่ามีประจำเดือนมานานกว่าปกติ โดยอาจเกิดจาก

                       1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ เป็นต้น แต่มักมีปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                       2. มีการอักเสบของมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย

                        3. ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ รวมถึงยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ

                       4. มีโรคของมดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่จะพบในหญิงวัยกลางคนขึ้นไป

                       5. มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ

                       6. การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                       หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจไม่พบ แต่เลือดยังคงไม่หยุดไหล แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาให้เลือดหยุดไหลค่ะ หากปล่อยให้มีเลือดออกต่อเนื่องนาน อาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ