ถามแพทย์

  • พ่อเป็นมะเร็งหยุดยาขับปัสสาวะแล้ว แต่ยังเป็นตะคริวแขนขา ปวดมาก ทำอย่างไร ให้วิตามินตัวไหน

  • คุณพ่อ มีโรคประจำตัว เป็นมะเร็งตับค่ะ  ลอง หยุดยา ขับปัสสาวะ แล้ว แต่ก็ยังมีเป็นตะคริว อยู่ค่ะ เป็นที่ นานมาก ที่ตาม มือ แขน ขา และเท้า เจ็บมากค่ะ ต้องแก้ยังไงค่ะ หรือ มีวิติมิน ตัวไหน ที่พอ กิน ให้ดีขึ้นบ้างไหมค่ะ

    สวัสดีครับ คุณ ยุ้ย ลั้นล้า

    มะเร็งตับ คงทำให้คนไข้เบื่ออาหารได้ครับ  ยาขับปัสสาวะมักขับพวกเกลือแร่ออกไปด้วยทางไต ดังนั้นการเสียเกลือแร่ ทำให้เกลือแร่บางอย่างน้อยกว่าปกติเลยทำให้เป็นตะคริวได้ครับ  ควรไปเจาะเลือดหาว่า เกลือแร่ตัวไหนที่น้อยไป ได้แก่ Sodium ,patassium , calcium  ก่อน    แล้วให้แพทย์เพิ่มปริมาณเกลือแร่ให้ทางน้ำเกลือ หรือการกิน   วิตามินที่ช่วยได้บ้างได้แก่ วิตามิน B ,C ,D,E ครับ และพวก Q10 ,Zinc

    การให้ยา คลายกล้ามเนื้อ พวก Muscle relaxant อาจได้ผลครับ และพยายามนวดตามกล้ามเนื้อที่ปวด  ทำลูกประคบอุ่นๆ จะทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก ตะคริวก็จะเกิดน้อยลงครับ