ถามแพทย์

  • tumor กับ lipoma ต่างกันอย่างไร

  • อยากทราบว่าระหว่างtumurกับlipomaต่างกันอย่างไรครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ อาร์ม อินเนอร์,

                       คำว่า tumor คือ เนื้อเยื่อที่มีการแบ่งตัวและเจริญเติบโตผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกธรรมดา หรือก้อนเนื้อมะเร็งก็ได้

                        ส่วน lipoma คือก้อนเนื้องอกไขมันธรรมดา ไม่ใช่มะเร็ง หากเป็นมะเร็ง จะใช้ชื่อว่า liposarcoma

                        ดัวนั้น lipoma จึงถือเป็น tumor ชนิดหนึ่งค่ะ