ถามแพทย์

 • ตรวจการตั้งครรภ์ตอนแรกขึ้น 2 ขีดเข้ม พอตรวจซ้ำขึ้นเป็นแค่ 1 ขีด วันนี้มีอาการปวดท้องน้อย เกิดจากอะไร

 • คือเทสไข่ตกตกห้าวันติดแร้วค่ะ 4วันที่ผ่านมาขึ้น2ขีดสีเข้มมาก พอวันนี้รุ้สึกปวดท้องน้อยจี้ดๆ เลยตรวจอิกรอบแต่ขีดมันจางมาเเทบไม่เห้นเรยใช้ที่ตรวจครรภ์ตรวจดูก้อขึ้นขีดเดียว อยากรุ้ว่ามันเปนเพราะอะไรค่ะ
  เมย' จ๋า ตะมุ'ตะมิ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ เมย' จ๋า ตะมุ'ตะมิ

  ไม่แน่ใจว่าอันนี้ต้องการตรวจว่ามีการตกไข่หรือตรวจว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการตรวจการตั้งครรภ์

  โดยชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะให้ผลบวกได้ประมาณวันที่ 10-14 หลังการปฏิสนธิ หรือ 2-3 สัปดาห์หลังมีเพศสัมพันธ์ หากตรวจก่อนหน้านี้อาจไม่พบ ตรวจหลังจากนี้ไป น่าจะให้ผลที่แน่นอนได้

  การให้ผลบวก 2 ขีดเข้มน่าจะหมายถึงการตั้งครรภ์ 1 ขีดแปลว่าไม่ตั้งครรภ์ หากเคยขึ้น 2 ขีดแล้วมากลายเป็น 1 ขีด อาจหมายถึงมีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์เช่นแท้ง หรือผลก่อนหน้านั้นเป็นบวกลวง 

  ควรไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้ง อาจต้องมีการตรวจเลือดเพื่อยืนยันหรืออัลตราซาวน์หน้าท้องร่วมไปด้วยค่ะ