ถามแพทย์

  • เด็กอายุ 9 ขวบ ท้องได้ไหม

  • เด็กอายุ 9 ขวบ ท้องได้ไหม

    สวัสดีค่ะ คุณ น้องดิว ตันติเมธากุล,

                          เด็กผู้หญิงอายุ 9 ขวบ ส่วนใหญ่เพิ่งมีพัฒนาการเพศ เช่น เริ่มมีเต้านม มีขนที่หัวหน่าว เป็นต้น แต่ประจำเดือนมักจะยังไม่มี และยังไม่น่ามีการตกไข่เกิดขึ้น ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ ก็จะไม่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาค่ะ

                           โดยส่วนใหญ่ การตกไข่และการมีประจำเดือน จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออายุ 11-12 ปี ดังนั้น โอกาสในการตั้งครรภ์ที่เป็นไปได้เร็วสุดคือช่วงอายุ 11-12 ปีค่ะ