ถามแพทย์

 • เด็กที่เกิดโดยที่คลอดก่อนกำหนด ที่ทำให้ตาบอดสี

 •  Kanjana Gatepan
  สมาชิก

  คือหนูทำโครงงานเรื่องตาบอดสีค่ะ พอดีอยากได้ข้อมูลข้อมูลหนึ่งที่เคยได้ดูทางโทรทัศน์ แต่หาไม่เจอ เกี่ยวกับการที่ทารกที่เกิดจากการคลอดก่อนกำหนด อยู่ในภาวะครรภ์กี่เดือน ที่เด็กมีการพัฒนาในครรภ์แม่ แล้วสาเหตุเกิดมาจากอะไรบ้างหรอคะ ที่ทำให้เด็กที่เกิดมาตาบอดสี

  สสัสดีค่ะ คุณ Kanjana

  ปกติแล้วเด็กในครรภ์จะเริ่มมีพัฒนาการการเติบโตของระบบประสาทตาเมื่ออายุโดยประมาณ 12-16 สัปดาห์ แล้วพัฒนาต่อเนื่องจนคลอดออกมา เด็กที่คลอดออกมาแล้วจะเริ่มมีการพัฒนาของจอประสาทตาสีร่วมกับพัฒนาการสมองในส่วนรับรู้การมองเห็นจนคล้ายผู้ใหญ่เมื่ออายุประมาณ 4-6 เดือน หากคลอดก่อนกำหนดคือ คลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ จะเพิ่มความเสี่ยงทำให้เด็กมีโอกาสเป็นโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด (Retinopathy of Prematurity, ROP) อาการที่พบคือ ภาวะสายตาเลือนรางหรืออาจตาบอดได้ ปัจจัยทีเพิ่มความเสี่ยง เช่น ทารกคลอดก่อนกำหนดโดยเฉพาะ 30 สัปดาห์ หรือน้อยกว่า ทารกน้ำหนักแรกคลอดน้อยโดยเฉพาะน้อยกว่า 1500 กรัม เด็กแรกเกิดที่มีความผิดปกติต่าง ๆ  รับออกซิเจนเป็นเวลานาน

   

  ส่วนภาวะตาบอดสีนั้น (Colour Blindness) สาเหตุที่พบได้บ่อยเกิดจากความผิดปกตทางพันธุกรรมค่ะ สาเหตุอื่นที่พบได้แต่น้อย เช่น โรคทางจอประสาทตา อายุที่มากขึ้น

  สามารอ่านเพิ่มได้ที่   ตาบอดสี