ถามแพทย์

 • เซ็ก

 •  Beer Foolmoon
  สมาชิก
  ขาดเซ็กไม่ได้ต้องทำอย่างไหร
  Beer Foolmoon  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Beer Foolmoon

  การเสพติดทางเพศหรือการมีความต้องการทางเพศที่มากเกินไปและไม่สามารถควบคุมได้นั้น จัดเป็นอาการผิดปกติอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและต้องเข้ารับการรักษาเช่นเดียวกับการติดยาเสพติดหรือสุรา เพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต คุณภาพชีวิต เช่นทำให้ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอาจมีผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รวมถึงอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ก่ออาชญากรรมได้

  โดยเบื้องต้นแนะนำพบแพทย์หรือจิตแพทย์เพื่อประเมินสภาพจิตและความรุนแรงของโรคก่อน การรักษานั้นมีทั้งการทำบำบัดทางพฤติกรรมหรือการรับประทานยาในกลุ่มยาต้านเศร้าเพื่อช่วยบรรเทาอาการ แนะนำหากิจกรรมอื่นๆที่ชอบทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องทางเพศ

  อ่านเพิ่มเติม

  https://www.pobpad.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C