ถามแพทย์

 • เชื้อพิษสุนัขบ้าที่ตายไปแล้ว จะแพร่เชื้อได้ไหม เช่น ถ้าเท้ามีแผล แล้วไปโดนเชื้อที่ตายแล้วบนพื้น จะเป็นอะไรไหม

 •  DEFENS
  สมาชิก
  สวัสดีครับคุณหมอ ผมอยากทราบว่า เชื้อโรค พิษสุนัขบ้า ที่ตายไปแล้ว จะแพร่เชื้อได้ไหมครับ เช่น ถ้าเท้าเรามีแผล แล้วไปโดนเชื้อที่ตายแล้วบนพื้น จะเป็นไรไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ defens,

                      เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า เมื่อออกจากร่างกายแล้ว ก็จะตายภายในเวลาไม่นาน ส่วนระยะเวลานานเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งอุณหภูมิของอากาศ ความชื้น แสงสว่าง สารเคมีต่างๆ เป็นต้น 

                        ส่วนการที่เท้ามีแผล แล้วไปเดินบนพื้นที่อาจมีน้ำลายสุนัขปนเปื้อนนั้น ไม่พบมีรายงานว่าทำให้เกิดการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ค่ะ ทั้งนี้ แม้เชื้อไวรัสจะยังไม่ตาย แต่การออกนอกร่างกายสัตว์ เชื้อก็จะอ่อนแอลง และไม่สามารถก่อโรคได้ค่ะ

                        ดังนั้น การจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ก็จะเกิดจากการสัมผัสกับสัตว์โดยตรงค่ะ ทั้งการโดนกัด ข่วน เลียโดนตา ปาก จมูก บาดแผล และการไปสัมผัสกับเนื้อเยื่อสมองหรืออวัยวะที่มีเนื้อเยื่อประสาทของสัตว์ผ่านผิวหนังที่มีบาดแผล