ถามแพทย์

 • ปวดแปล๊บๆบริเวณใต้ราวนมทางขวา เป็นอาการอะไร

 •  qwerty
  สมาชิก

  สอบถามค่ะ คือนอนหลับอยู่ดีๆก็รู้สึกเจ็บเสียดแปล๊บๆแบบเจ็บมากตรงบริเวณกลางอกถึงใต้ราวอกทางขวา ตื่นมายังมีรู้สึกบ้างเบาๆที่บริเวณเดิมแต่ไม่ได้เจ็บชัดเจนเท่าเดิม มันบงบอกถึงโรคอะไรป่าวคะ และเบื้องต้นควรทำอย่างไรก่อนคะ

  qwerty  qwerty
  สมาชิก

  qwerty
  Feb 05, 2019 at 09:48 AM

  สอบถามค่ะ คือนอนหลับอยู่ดีๆก็รู้สึกเจ็บเสียดแปล๊บๆแบบเจ็บมากตรงบริเวณกลางอกถึงใต้ราวอกทางขวา ตื่นมายังมีรู้สึกบ้างเบาๆที่บริเวณเดิมแต่ไม่ได้เจ็บชัดเจนเท่าเดิม มันบงบอกถึงโรคอะไรป่าวคะ และเบื้องต้นควรทำอย่างไรก่อนคะ

   

  qwerty  qwerty
  สมาชิก

  qwerty
  Feb 05, 2019 at 09:48 AM

  สอบถามค่ะ คือนอนหลับอยู่ดีๆก็รู้สึกเจ็บเสียดแปล๊บๆแบบเจ็บมากตรงบริเวณกลางอกถึงใต้ราวอกทางขวา ตื่นมายังมีรู้สึกบ้างเบาๆที่บริเวณเดิมแต่ไม่ได้เจ็บชัดเจนเท่าเดิม มันบงบอกถึงโรคอะไรป่าวคะ และเบื้องต้นควรทำอย่างไรก่อนคะ

   

  สวัสดีค่ะคุณ qwerty

  อาการเจ็บแปล๊บๆเป็นอาการเจ็บแบบปลายเส้นประสาทอักเสบค่ะ ถ้าไม่ได้เป็นตลอดเวลา หรือไม่ได้เป็นมากจนรบกวนชีวิตประจำวันยังไม่ต้องทำอะไรให้เฝ้าสังเกตอาการไปก่อน แต่ถ้าเป็นมากขึ้นควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเบื้องต้น แพทย์อาจจ่ายยากลุ่มลดอาการปวดปลายเส้นประสาทมาให้ค่ะ