ถามแพทย์

 • เจ็บซี่โครงล่างข้างซ้าย สาเหตุมาจากอะไร

 • สาเหตุมาจากอะไร

  สวัสดีครับ คุณ ชีวิต นี้ ฝากใวทีเทอ

   

  อาการเจ็บบริเวณซี่โครงซ้าย อาจมีได้จากหลายสาเหตุครับ ได้แก่

  1. กล้ามเนื้ออักเสบ

  2. กระดูกอ่อนบริเวณซี่โครงอักเสบ

  3. ปอดอักเสบ  

  4. เยื่อหุ้มปอดอักเสบ

   

  เนื่องจากกล้ามเนื้อทรวงอกจะขยับอยู่ตลอด หากมีการอักเสบดังที่กล่าวมา จึงเกิดอาการปวดตามการหายใจได้  และหากมีอาการไอร่วม ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีปัญหาที่ปอดร่วมด้วย  ดังนั้น หากมีอาการเหล่านี้ ขอแนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย และ วินิจฉัย รักษาต่อไปครับ