ถามแพทย์

 • ทำงานหล่อเรซิ่น ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเรื่องกลิ่น แล้ววันนี้เจ็บคอ เรซิ่นเป็นสาเหตุไหม

 •  tv4826@gmail.com
  สมาชิก
  อยากถามว่า มื่อวานผมทำงานเกียวกับการหล่อเรซิ่น โดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเรื่องกลิ้น แล้ววันนี้มีอาการเจ็บคออยากรู้ว่ามีสาเหตุเกี่ยวกันไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ tv4826@gmail.com,

                     ฟีโนลิกเรซิน (Phenolic resin) เกิดจากปฏิกริยาของฟีนอล (phenol) และแอลดีไฮด์ (aldehyde) เช่น ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน เกิดจากปฏิกริยาของฟีนอลและฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) 

                     ซึ่งการสูดดมฟีนอลและฟอร์มาลดีไฮด์ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง ฟีนอลดูดซึมผ่านผิวหนังได้ ถ้าได้รับในปริมาณสูง จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า น้ำหนักลด และเป็นอันตรายต่อตับ ส่วนฝุ่นฟีนอลที่เกิดจากการบดเรซิน จะทำอันตรายต่อปอดและทำให้เกิดโรคปอดจากฝุ่น การสัมผัสกับวัตถุดิบ หรือฟีโนลิกเรซิน หรือเรซินที่ถูกปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิด ผิวหนังอักเสบได้

                      ทั้งนี้ หากได้มีการสูดดมไอระเหยเรซินไป ก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจดังที่กล่าวไป ซึ่งอาจทำให้มีอาการระคายเคืองคอ เจ็บคอ แสบจมูก มีไอได้ เป็นต้น

                      ดังนั้น ก็อาจเป็นไปได้ว่า อาการเจ็บคอที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากการสูดดมไอระเหยเรซิน อย่างไรก็ตาม ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ก็ได้ เช่น ไข้หวัด คออักเสบ ทอนซิลอักเสบ โควิด 19 การใช้เสียงมากไป มีสิ่งแปลกปลอมติดคอ  เป็นต้น 

                      ในเบื้องต้น ควรดื่มน้ำเปล่ามากๆ แต่ไม่ดื่มน้ำเย็น งดการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ งดการสัมผัสกับเรซินอีก หรือหากจำเป็น ก็ต้องใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันไอระเหยสารเคมีได้ และใส่อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เช่น ถุงมือ แว่นนิรภัย เป็นต้น

                       หลังจากนั้น ก็ให้สังเกตอาการ เพราะหากมีสาเหตุจากเรซิน อาการน่าจะค่อยๆ ดีขึ้นไปเอง เพราะได้รับเพียงแค่ 1 วัน แต่หากอาการเป็นมากขึ้น เป็นต่อเนื่องหลายวัน หรือมีอาการอื่นๆ เพิ่ม เช่น ไข้ ไอ เป็นต้น ก็แสดงว่าเกิดจากสาเหตุอื่น ซึ่งอาจไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาค่ะ