ถามแพทย์

  • อาการเครียดส่งผลต่อการมาของประจำเดือนหรือไม่

  • สวัสดีครับคุณหมอแฟนผมมีอาการเครียดมากครับแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ผมอยากทราบว่าประจำเดือนของเดือนนี้จะมาในรูปแบบไหนครับมาช้า,มาน้อย,มาจางๆ,หรือไม่มาเลยครับ
    สวัสดีค่ะ @การขาดประจำเดือน สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การตั้งครรภ์, ภาวะเครียด, การเจ็บป่วยทางร่างกายต่างๆ, ภาวะไข่ไม่ตก, การมีถุงน้ำรังไข่หรือกลุ่มอาการของพีซีโอ, การทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ, พยาธิสภาพที่ต่อมใต้สมอง ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด เป็นต้น @ส่วนปริมาณประจำเดือนในแต่ละรอบขึ้นกับความหนาของมดลูกในรอบนั้นๆนะคะ ดังนั้นแนะนำคุณ อานนท์ รุ่งวิไลศักดิ์ รอดูปรก่อนนะคะ หากขาดประจำเดือนเกิน 2สัปดาห์ และมีเพศสัมพันธ์ก่อนนั้น ควรทดสอบการตั้งครรภ์ดูค่ะ หากไม่ตั้งครรภ์แต่ขาดประจำเดือนยาวนาน ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคค่ะ