ถามแพทย์

 • เคยเป็นเริมที่ปาก แต่ตอนนี้ไม่มีตุ่มและไม่มีแผลแล้ว สามารถแพร่เชื้อทางน้ำลายได้อยู่ไหม คู่นอนจะมีโอกาสติดเชื้อไหม

 •  impossible
  สมาชิก
  ขอสอบถามหน่อยค่ะ พอดีว่าเคยเป็นเริมที่ปาก แต่ตอนนี้ไม่มีตุ่มและไม่มีแผลแล้ว สามารถแพร่เชื้อทางน้ำลายได้อยู่ไหมคะ ถ้าจูบ หรือทำออรัลเซ็กส์ จะทำให้คู่นอนติดไปด้วยมั้ยคะ
  impossible  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ impossible

   

  เริมคือการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ทำให้เกิดตุ่มน้ำใสบนพื้นแดง แสบร้อน มักเกิดที่บริเวณเยื่อบุริมฝีปากและอวัยวะเพศ โดยเมื่อติดเชื้อเริมจะเกิดเป็นตุ่มน้ำใสที่แตกออกเป็นแผลตื้นๆได้

   

  ซึ่งโดยปกติแล้วถ้ามีตุ่มน้ำอยู่ หรือตุ่มน้ำแตกออกภายในประมาณ 7-14 วันแรก เป็นระยะแพร่เชื้อของโรค คือถ้าเยื่อบุของคนอื่นมาสัมผัสมีโอกาสติดโรคได้้ และสามารถติดไปที่เยื่อบุปากหรือเยื่อบุอวัยวะเพศก็ได้ 

   

  แต่ถ้าไม่มีตุ่มให้เห็นแล้วนั้น ก็จะมีโอกาสแพร่เชื้อได้น้อย แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยค่ะ จึงแนะนำการระวังขณะมีเพศสัมพันธ์ ควรใส่ถุงยางอนามัยถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ควรระวังการสัมผัสของน้ำลายกับเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เมื่อติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงได้

  impossible  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ impossible

   

  เริมคือการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ทำให้เกิดตุ่มน้ำใสบนพื้นแดง แสบร้อน มักเกิดที่บริเวณเยื่อบุริมฝีปากและอวัยวะเพศ โดยเมื่อติดเชื้อเริมจะเกิดเป็นตุ่มน้ำใสที่แตกออกเป็นแผลตื้นๆได้

   

  ซึ่งโดยปกติแล้วถ้ามีตุ่มน้ำอยู่ หรือตุ่มน้ำแตกออกภายในประมาณ 7-14 วันแรก เป็นระยะแพร่เชื้อของโรค คือถ้าเยื่อบุของคนอื่นมาสัมผัสมีโอกาสติดโรคได้้ และสามารถติดไปที่เยื่อบุปากหรือเยื่อบุอวัยวะเพศก็ได้ 

   

  แต่ถ้าไม่มีตุ่มให้เห็นแล้วนั้น ก็จะมีโอกาสแพร่เชื้อได้น้อย แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยค่ะ จึงแนะนำการระวังขณะมีเพศสัมพันธ์ ควรใส่ถุงยางอนามัยถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ควรระวังการสัมผัสของน้ำลายกับเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เมื่อติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงได้

  impossible  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ impossible

   

  เริมคือการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ทำให้เกิดตุ่มน้ำใสบนพื้นแดง แสบร้อน มักเกิดที่บริเวณเยื่อบุริมฝีปากและอวัยวะเพศ โดยเมื่อติดเชื้อเริมจะเกิดเป็นตุ่มน้ำใสที่แตกออกเป็นแผลตื้นๆได้

   

  ซึ่งโดยปกติแล้วถ้ามีตุ่มน้ำอยู่ หรือตุ่มน้ำแตกออกภายในประมาณ 7-14 วันแรก เป็นระยะแพร่เชื้อของโรค คือถ้าเยื่อบุของคนอื่นมาสัมผัสมีโอกาสติดโรคได้้ และสามารถติดไปที่เยื่อบุปากหรือเยื่อบุอวัยวะเพศก็ได้ 

   

  แต่ถ้าไม่มีตุ่มให้เห็นแล้วนั้น ก็จะมีโอกาสแพร่เชื้อได้น้อย แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยค่ะ จึงแนะนำการระวังขณะมีเพศสัมพันธ์ ควรใส่ถุงยางอนามัยถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ควรระวังการสัมผัสของน้ำลายกับเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เมื่อติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงได้