ถามแพทย์

 • เคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะ จบการรักษาแล้ว จะมีลูกอีกได้ไหม

 •  Sean Kritthapat
  สมาชิก
  เป็นมะเร็งเต้านมระยะแรก จบการรักษาแล้ว ตอนนี้กินยาฮอร์โมนได้ประมาณ 3 ปี มี 2 คำถาม ค่ะ 1. จะสามารถมีลูกได้ไหม 2. ถ้ามีได้ต้องเตรียมตัวอย่างไรคะ

  สวัสดีครับ คุณ Sean Kritthapat

  โดยปกติ ถ้าใช้ยาฮอร์โมน หรือ ยาต้านฮอร์โมน หลังรักษามะเร็งเต้านมอยู่ จะห้ามการตั้งครรภ์ครับ เพื่อยาเหล่านี้มีผลทำให้ร่างกายทารกผิดปกติโดยตรงครับ  ดังนั้น ในทางทฤษฎี หากมีความประสงค์จะตั้งครรภ์จริงๆ ก็ควรปรึกษากับแพทย์ผู้รักษา เพื่อพิจารณาหยุดยาเหล่านี้ และอาจใช้ยารักษาประเภทอื่นก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลกับการตั้งครรภ์ (ซึ่งโดยทั่วไป ควรหยุดยาที่มีผลดังกล่าวนานอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนพิจารณาการตั้งครรภ์ครับ)

  ด้วยเหตุนี้ จึงควรปรึกษากับแพทย์ผู้รักษาเพื่อวางแผนการมีบุตรในระยะยาว จะดีที่สุดครับ