ถามแพทย์

 • ปอดรั่ว เมื่อเดือน มิ.ย 63 ตอนนี้อาการปกติ จะสามารถนั่งเครื่องบินได้ไหม ต้องเลี่ยงอะไรบ้าง

 •  นาย กวิญ
  สมาชิก
  มีประวัติปอดรั่ว เมื่อเดือน มิ.ย63 ตอนนี้อาการปกติแล้ว 1.จะสามารถนั่งเครื่องบินได้หรือไม่ครับ 2สามารถออกกำลังกาย วิ่ง ยกเวทได้หรือไม่ 3.ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมประเภทใดบ้างมี่จะมีผลต่อการเกิดซ้ำครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ นาย กวิญ,

                  ภาวะปอดรั่ว (Pneumothorax) แบ่งออกเป็น

                 1. Spontaneous pneumothorax คือการเกิดภาวะปอดรั่วที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีการกระทบกระเทือนจากภายนอกต่อทรวงอก ซึ่งยังแบ่งออกได้เป็น

                   - Primary spontaneous pneumothorax (PSP) คือการเกิดภาวะปอดรั่วที่เกิดขึ้นเองในผู้ที่แข็งแรงดีมาก่อน ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ

                   - Secondary spontaneous pneumothorax (SSP) คือการเกิดภาวะปอดรั่วที่เกิดขึ้นเองในผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น วัณโรค ถุงลมโป่งพอง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็ง เป็นต้น

                 2. Traumatic pneumothorax คือการเกิดภาวะปอดรั่วเกิดขึ้นจากมีการกระทบกระเทือนจากภายนอกผ่านจากนอกทรวงอก เช่น จากอุบัติเหตุโดนแทง การทำหัตถการทางการแพทย์ เช่น การเจาะน้ำในช่องปอด เป็นต้น

                  ดังนั้น การจะกลับเป็นซ้ำหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่ามีภาวะปอดรั่วจากสาเหตุใดค่ะ หากเกิดจากอุบัติเหตุ และรักษาหายแล้ว โอกาสที่จะเกิดซ้ำถือว่าแทบไม่มี และไม่ได้มีกิจกรรมที่จะต้องหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษ แต่หากเกิดจากการมีโรคในปอด และโรคยังไม่หาย เช่น ยังมีถุงลมโป่งพองอยู่ โอกาสที่จะเกิดเป็นซ้ำย่อมมีได้ หรือหากเป็นชนิด Primary spontaneous pneumothorax ก็จะมีโอกาสเกิดซ้ำได้เช่นกัน โดยจะมีความเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นซ้ำโดยเฉพาะในช่วง 1-2 ปีแรก ซึ่งสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ ได้แก่ การขึ้นเครื่องบิน การดำน้ำ การโดดร่มการสูบบุหรี่ การยกของหนัก (เพราะความดันเปลี่ยนจะส่งผลต่อปอด) รวมถึงการเล่นเวท ยกเวทด้วยค่ะ โดยควรงดไปอย่างน้อย 1 ปี ส่วนการออกกำลังกายอื่นๆ ที่ไม่หนักเกินไป เช่น การวิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เป็นต้น สามารถทำได้ค่ะ