ถามแพทย์

  • รักษาอาการปอดรั่วไปได้ 3 วัน อยากทราบว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นนานเท่าใดจึงจะปกติ

  •  Pattarapong Boss
    สมาชิก

    พึ่งออกจากรพ.มาครับเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 อยากรู้ว่าใช้เวลานานไหมผู้ป่วยโรคนี้จึงจะกลับมาทำกิจกรรมปกติ เช่นออกกำลังกาย วิ่ง เตะฟุตบอล ประมาณนี้ครับ

    คุณ Pattrapong

    ถ้าอาการปอดรั่วเกิดจาก ปอดอักเสบ หรือ จากอุบัติเหตุ ต้องใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัว  เพราะต้องคอยให้เยื่อหุ้มปอดแข็งแรงด้วยครับ  น่าจะประมาณ 30 วัน  ควรเริ่มออกกำลังกายเบาๆก่อน แล้วค่อยเพิ่มเป็นการวิ่ง  ไม่ควรออกกำลังกายหักโหมครับ ในระยะแรก