ถามแพทย์

  • เข้าแค่หัวจะท้องไหมคะ

  •  nicha nanta
    สมาชิก
    เมนมาล่าสุดคือวันที่1สค.หมดวันที่7สค. มีมูกไข่ตกประมาณวันที่10-15สค.มีพสพ.วันที่20สค.เข้าแค่หัวแปปเดียว รอบสองใส่ได้ครึ่งนึงแล้วเอาออกแล้วก็ใส่ถุงยางแต่ไม่เสร็จ ปกติแล้วเมนตะมาในช่วงวันที่26-1 พอวันที่23-27มีอาการกินเยอะ ฉี่บ่อย3-4ครั้ง วันที่31สค.เลยตรวจขึ้น1ขีด วันที่3กย.ตรวจอีกก็ขึ้น1ขีดประจำเดือขาดไป3-4วันแล้วค่ะ แบบนี้มีโอกาสท้องไหมคะ