ถามแพทย์

 • มีอาการแสบร้อนกลางอก อาเจียน กินได้น้อย พะอืดพะอม เกิดจากอะไร

 •  แพร พอเหอะ
  สมาชิก
  มีอารการแสบร้อนกลางอกคล้ายกรดไหลย้อนแต่พอกินข้าวอยากอาเจียนกินผลไม้ก้ออยากอาเจียนพะอืดพะอมทั้งวันเกิดจากอะรัยค่ะ
  แพร พอเหอะ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ แพร พอเหอะ

  อาการแสบร้อนกลางอก อาเจียน กินได้น้อย พะอืดพะอมดังกล่าวมานั้น น่าจะเกิดจาก ภาวะกรดไหลย้อนมากที่สุด สาเหตุอื่นๆเช่น การมีกระเพาะอาหารอักเสบหรือแผลในกระเพาะ การมีหลอดอาหารติดเชื้อ การบีบตัวของหลอดอาหารผิดปกติ หรือมีภาวะอาหารเป็นพิษ ซึ่งอาจมีไข้ ปวดท้อง ถ่ายเหลว ร่วมมาด้วยได้ และมักเป็นเฉียบพลันมาภายใน 1-3 วัน

  กรดไหลย้อนคือโรคที่เกิดมาจากกรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารเกิดจากการที่หูรูดบริเวณกระเพาะกับหลอดอาหารหลวม มักมีอาการไอ กลืนลำบาก แน่นอก แสบร้อนกลางอก อาจแสดงอาการคล้ายคนเป็นหอบหืดได้ การรักษาคือการรับประทานยาลดกรด และปรับพฤติกรรมเช่นไม่กินแล้วนอนทันที หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีอาการมากขึ้น

  เบื้องต้นแนะนำการปรับพฤติกรรมดังกล่าวไปดูก่อน และหากอาการยังเป็นมาก ทำให้กินได้น้อย อ่อนเพลีย มีถ่ายดำ น้ำหนักลดเร็ว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม การใช้ยาลดกรดควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะ