ถามแพทย์

 • ตรวจสุขภาพประจำปี พบค่าเกล็ดเลือดสูง อันตรายไหม และค่าคลอเลสเตอรอลได้ 239

 • ตรวจสุขภาพประจำปีที่บริษัท พบว่าเกร็ดเลือดสูง อย่างอื่นอยู่ในค่าปกติ ความเข้มข้นของเลือดปกติ เม็ดเลือดขาวปกติ แต่เกล็ดเลือดที่สูงมีอันตรายขนาดไหนค่ะ อ๋อ โคเลสเตอรอล 239 ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ พริมมี่ ขี้โม้,

                        ค่าเกล็ดเลือดที่ปกติ จะอยู่ที่ประมาณ 100,000-450,000 ตัว ต่อไมโครลิตร หากมีค่ามากกว่า 450,000 ตัว เรียกว่ามีภาวะเกล็ดเลือดสูง แต่หากยังไม่เกิน 600,000 ตัว ก็จะไม่มีอาการอะไร และยังไม่ถือว่าอันตราย แต่หากเกิน 600,000 ตัว ก็อาจมีอันตรายได้ และหากมากกว่า 750,000 ตัว ก็จะถือว่าอันตรายและต้องรีบรับการรักษา ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเกร็ดเลือดสูง ได้แก่ 

                       - ร่างกายมีการติดเชื้อโรคต่างๆ

                       - มีเลือดออกเฉียบพลัน หรือมีเม็ดเลือดแดงแตก

                       - การบาดเจ็บ เช่น เกิดอุบัติเหตุมีแผลต่างๆ ตามร่างกาย เป็นต้น รวมไปถึงการออกกำลังกายอย่างหนัก เล่นกีฬาอย่างหนัก 

                       - ถูกไฟฟ้าช๊อต 

                       - มีโรคเรื้อรังต่างๆ อยู่ เช่น โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวกัน โรคมะเร็ง เป็นต้น

                      - มีโรคของไขกระดูก

                      - ถูกตัดม้ามออก เช่น ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย 

                      - ได้รับยาบางชนิด

                      เป็นต้น 

                      ดังนั้น ควรดูค่าของเกร็ดเลือดว่าอยู่ในระดับไหน หากยังไม่เกิน 600,000 ตัว ก็ยังไม่ถือว่าอันตราย แต่ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเกร็ดเลือดสูงค่ะ

                      สำหรับระดับไขมันคลอเลสเตอรอล ควรมีค่าไม่เกิน 200 mg/dl อย่างไรก็ตาม หากตรวจได้ค่าคลอเลสเตอรอลได้เท่ากับ 239 mg/dl แนะนำควรต้องดูค่าไขมันชนิด LDL, HDL, triglyceride ประกอบด้วย โดยหากค่าไขมันชนิด LDL ไม่เกิน 130 mg/dl triglyceride ไม่เกิน 150 mg/dl และ HDL ไม่ต่ำกว่า 40 mg/dl ก็จะถือว่าปกติดี และไม่จำเป็นต้องทำอะไร แต่หากค่าไขมัน LDL หรือ triglyceride สูงกว่าปกติ หรือค่า HDL ต่ำกว่าปกติ ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดแดง ดังนั้น ก็ควรต้องปรับพฤติกรรมในการทานอาหารร่วมกับการออกกำลังกาย และติดตามระดับไขมันเป็นระยะๆ ค่ะ หากระดับไขมันยังไม่ลดลง ก็อาจใช้ยารักษาเป็นลำดับต่อไปค่ะ