ถามแพทย์

 • ตรวจสุขภาพประจำปี พบว่าเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ เกิดจากอะไร ต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมไหม

 •  Airiize NJ
  สมาชิก
  ไปตรวจสุขภาพประจำปีพบว่า เกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ เท่ากับ465,000 จึงได้ทำการตรวจเลือดซ้ำอีกครั้งแต่คนละรพ. ในเวลา2เดือนต่อมา พบว่าเกล็ดเลือดก็ยังคงสูงอยู่เท่ากับ 474,000ค่ะ แต่เม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาวปกติหมดทุกอย่าง อยากทราบว่าต้องตรวจไขกระดูกเพิ่มเติมไหมคะ
  Airiize NJ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Airiize NJ

  การมีเกล็ดเลือดสูงขึ้นนั้นอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ หรือภาวะอักเสบในร่างกาย เกิดภายหลังการตัดม้าม หรือภาวะที่ม้ามทำงานได้ลดลง การเสียเลือดมาก โลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็ก หรือเกิดจากมะเร็งของไขกระดูก

  แนะนำปรึกษาแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงค่ะ แพทย์อาจต้องตรวจร่างกาย ตรวจระดับเหล็กในเลือด และดูอาการอื่นๆประกอบด้วย ถ้าหาสาเหตุอะไรไม่ได้ อาจจะต้องเจาะไขกระดูกดูเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่โรคของไขกระดูกค่ะ

  Airiize NJ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Airiize NJ

  การมีเกล็ดเลือดสูงขึ้นนั้นอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ หรือภาวะอักเสบในร่างกาย เกิดภายหลังการตัดม้าม หรือภาวะที่ม้ามทำงานได้ลดลง การเสียเลือดมาก โลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็ก หรือเกิดจากมะเร็งของไขกระดูก

  แนะนำปรึกษาแพทย์ที่ดูแลดูโดยตรงค่ะ แพทย์อาจต้องตรวจร่างกาย ตรวจระดับเหล็กในเลือด และดูอาการอื่นๆประกอบด้วย ถ้าหาสาเหตุอะไรไม่ได้ อาจจะต้องเจาะไขกระดูกดูเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่โรคของไขกระดูกค่ะ