ถามแพทย์

 • เคยถูกแทงที่ตับ ผ่าตัดไปแล้ว เกณฑ์ทหารได้ไหม

 •  Neramit
  สมาชิก

   ผมเคยผ่าตัดมาเพราะโดนเเทงเข้าตับ 5 เซ็น สองเเผล เเล้วหมอผ่ากลางท้องเพื่อซ่อมตับ เป็นทหารได้ไหม โดนเเทงด้วยมีดเล้ก

  Neramit  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Neramit

  การได้รับบาดเจ็บที่หน้าท้องหรืออวัยะภายใน หากได้รับการผ่าตัดซ่อมแซมแล้ว ไม่มีความเสียหายในระยะยาวตามมา สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ น่าจะไม่มีผลต่อการเกณฑ์ทหาร

  แนะนำสอบถามแพทย์ที่ทำการผ่าตัดอีกครั้งว่าการผ่าตัดเป็นการผ่า่ตัดชนิดใด รูปแบบใด อวัยวะภายในยังมีความเสียหายเหลืออยู่หรือไม่  ถ้าเป็นแผลขนาดเล็กร่างกายก็มักจะฟื้นฟูตัวเองได้ค่ะ อาจให้แพทย์เขียนใบรับรองแพทย์มาว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี