ถามแพทย์

 • เพิ่งผ่าตัดลำไส้ใหญ่มา 2 เดือน จะเกณฑ์ทหารได้ไหม

 •  Ta
  สมาชิก
  พึ่งผ่าตัดลำใส่ใหญ่ได้2เดือนแล้วจะได้จับทหารไหมคับ
  Ta  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Ta

  ความผิดปกติทางร่างกายที่เป็นข้อจำกัดในการเกณฑ์ทหารหลักๆเช่น โรคหรือความผิดปกติของตาเช่นตาบอด โรคหรือความผิดปกติของหูเช่นหูไม่ได้ยิน โรคของหัวใจและหลอดเลือดเชช่นลิ้นหัวใจพิการ  โรคของระบบหายใจเช่นหอบหืดอย่างรุนแรง โรคทางประสาทวิทยาเช่นความพิการรุนแรงของกล้ามเนื้อ หรือโรคทางจิตเวชเป็นต้น

  ส่วนการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ในที่นี้ต้องดูว่าผ่าด้วยข้อบ่งชี้อะไร หลังผ่าไปแล้ว คือโรคหายขาดแล้วหรือไม่ หรือต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ถ้าเป็นเนื้อร้าย โรคอยู่ในระยะใด การเป็นมะเร็งชนิดลุกลามที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่องด้วยเคมีบำบัดอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารได้ ควรกลับไปพบแพทย์ที่ดูแลและสอบถาม เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นอะไร และการจะรับรองสุขภาพว่าเกณฑ์ทหารได้หรือไม่ ควรไปที่รพ.ที่ทางกรมทหารได้รับรองว่าสามารถตรวจสุขภาพแก่ผู้ที่จะต้องเข้าเกณฑ์ทหารได้ค่ะ