ถามแพทย์

  • ต้องตรวจการตั้งครรภ์ตอนไหนค่ะ

  • อยากถามอีกว่า ช่วงที่เลือดออกมา ไม่รุ้วาเลือด ปจด รึ เลือดล้างหน้าเด็ก ควรตรวจหลังจาก เลือดออกกีวันถึงจะรู้ผลชัดเจน ว่า ตั้งครรภ์รึไม่ค้ะ หมอ #หลังจาก 7 วัน รึ กีวัน?

     สวัสดีคะคุณ เจ็บแร้วจำเขาว่าคน เจ็บแร้วทนเขาว่าฟาย

    อย่างนี้ค่ะ ถ้าประจำเดือนขาดจริง แนะนำตรวจการตั้งครรภ์เลยค่ะ ซึ่งสามารถตรวจได้ทันที่หลังประจำเดือนเลื่อน 6 วันค่ะ แต่ปรกติหมอแนะนำให้ตรวจหลังประจำเดือนเลื่อน 2 สัปหาด์ค่ะ ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์แนะนำปรึกษาแพทย์เพื่อเลือดวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมต่อไปค่ะ