ถามแพทย์

  • ปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อ เกิดจากการกลั้นปัสสาวะหรือไม่

  •  Poomin Pootongngen
    สมาชิก
    ผมอันฉี่3-4ชั่วโมงครับพอไปปัสสาวะเป็นสีล้างเนื้อครับ แต่ยังไม่ได้ไปหาหมอครั่งที่สองปัสสาวะอีครั่งเป็นสีขมพู่อ่อนๆ ครั่งที่สามเป็นสีล้างเนื้อเหมือนเดิมครับ การอันฉี่เกียวไหมครับ
    สวัสดีค่ะ คุณ Poomin Pootongngen @การปัสสาวะสีเป็นน้ำล้างเนื้อ ไม่ได้เกิดจากการกลั้นปัสสาวะนะคะ สาเหตุที่เป็นไปได้ ได้แก่ โรคที่มีเม็ดเลือดแดงแตกตัว, โรคที่มีผลให้เกิดการสลายตัวของกล้ามเนื้อ, หรือเกี่ยวกับไตอื่นๆ เป็นต้น @แนะนำคุณ Poomin Pootongngen ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคนะคะ