ถามแพทย์

 • อ่านผลตรวจเลือดเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบีของคนไข้ 3 คนให้หน่อยค่ะ

 •  Tanaporn09
  สมาชิก
  NewlogoNewlogo ค้นหา ค้นหาคำถามจากคนไข้ท่านอื่น อาการแบบนี้ถือเป็น bipolar หรือไม่... ค้นหา August 30, 2017 16:32 รบกวนอ่านผลเลือดและขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ตรวจไวรัสตับอักเสบบีของคนไข้ทั้ง3คน คนที่1.) 1.HBs Ag-Negative 2.Anti HBs-Positive 3.Anti HBc-Negative ไม่แน่ใจว่าเคยฉีดวัคซีนหรือเปล่า คนที่2.) 1.HBs Ag-Negative 2.Anti HBs-Negative 3.Anti HBc-Negative คนที่3.) 1.HBs Ag-Negative 2.Anti HBs-Negative 3.Anti HBc-Positive

  สวัสดีค่ะ คุณ Tanaporn09,

                1. คนแรก HBsAg = negative    Anti-HBs  = positive   Anti-HBc = negative 

                 แปลความว่ามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีแล้ว ซึ่งเกิดจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

                2. คนที่2  HBsAg = negative    Anti-HBs  = negative   Anti-HBc = negative 

               แปลความว่ายังไม่เคยฉีดวัคซีน ไม่เคยติดเชื้อ ในกรณีนี้แนะนำให้ฉีดวัคซีน

               3. คนที่ 3  HBsAg = negative    Anti-HBs  = negative   Anti-HBc = positive 

               แปลความว่า - อาจเพิ่งติดเชื้อมาไม่มา และกำลังจะหาย หรือติดเชื้อและหายแล้ว

                                     - ผล Anti-HBc = positive เป็นผลบวกลวง

                                     - มีการติดเชื้อแบบเรื้อรังอยู่

              แนะนำให้ตรวจซ้ำ หากผลเป็นเหมือนเดิม แนะนำให้ฉีดวัคซีนแล้วดูผลซ้ำก็จะสามารถแยกว่าเคยติดเชื้อมาและกำลังจะหายหรือหายแล้ว หรือติดเชื้อเรื้อรังอยู่