ถามแพทย์

 • อุ้มเชิงกรานอักเสบ มีผลต่อการตรวจครรภ์ไหม

 • การวินิจฉัยว่าเป็นอุ้มเชิงกรานอักเสบ จะส่งผลต่อการตรวจการตั้งครรภ์ด้วยที่ตรวจครรภ์แบบใช้ปัสสาวะไหมครับ จะขึ้นผลบวกลวงหรือลบลวงไหมครับ
  ชิติวัชญ์ โฆรวิส  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ชิติวัชญ์ โฆรวิส

  ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบนั้น เป็นการติดเชื้อกลุ่มแบคทีเรียมักเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่บริเวณท่อนำไข่ ปีกมดลูก ซึ่งทำให้มีอาการปวดท้องน้อย ตกขาวผิดปกติ มีไข้ ควรได้รับยาฆ่าเชื้อให้หายขาด เพื่อไม่ให้เกิดพังผืดและส่งผลต่อการมีบุตรในอนาคต

  โดยการมีภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ ไม่ได้ส่งผลต่อการตรวจการตั้งครรภ์ค่ะ ถ้าตั้งครรภ์จริง อย่างไรก็จะให้ผลบวก ถ้าไม่ตั้งครรภ์ ก็จะให้ผลลบตามปกติ

  แนะนำการไปยืนยันผลที่รพ. และรับการรักษาเรื่องภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบให้หายขาดต่อไป