ถามแพทย์

 • อุจจาระแข็ง เบ่งแล้วเจ็บรูทวาร ควรทำอย่างไร

 •  Ppo6rkg
  สมาชิก
  คือฉันมีอาการอุจจาระแข็งน่ะค่ะ เวลาเบ่งแล้วเจ็บรูทวาร ทีนี้เลยไม่กล้าอุจจาระเลยค่ะมันเจ็บมาก ทำยังไงดีคะ?
  Ppo6rkg  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Ppo6rkg

   

  อาการอุจจาระแข็ง เบ่งแล้วเจ็บรูทวารดังกล่าวมานั้น น่าจะเป็นภาวะท้องผูกจากการรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยหรือดื่มน้ำน้อย สาเหตุอื่นๆเช่นโรคลำไส้อุดตัน การได้รับยาบางชนิดเช่น ยารักษาอาการชัก ธาตุเหล็ก หรือมีภาวะไทรอยด์ต่ำ เป็นต้น และยิ่งอุจจาระแข็ง บาดแล้วเจ็บ ก็ยิ่งทำให้ไม่อยากถ่าย กลายเป็นวงจรวนไป

   

  แนะนำการปรับพฤติกรรมด้วยการรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง ดื่มน้ำมากๆ ฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาและไม่นั่งถ่ายนานจนเกินไป เน้นรับประทานผัก ผลไม้ และธัญพืช หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่

   

  แต่หากปรับพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์ทางเดินอาหารเพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติมค่ะ ว่ามีโรคหรือภาวะอื่นๆที่ทำให้ท้องผูกนอกเหนือไปจากเรื่องของอาหารหรือเปล่าร่วมด้วยต่อไป

  Ppo6rkg  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Ppo6rkg

   

  อาการอุจจาระแข็ง เบ่งแล้วเจ็บรูทวารดังกล่าวมานั้น น่าจะเป็นภาวะท้องผูกจากการรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยหรือดื่มน้ำน้อย สาเหตุอื่นๆเช่นโรคลำไส้อุดตัน การได้รับยาบางชนิดเช่น ยารักษาอาการชัก ธาตุเหล็ก หรือมีภาวะไทรอยด์ต่ำ เป็นต้น และยิ่งอุจจาระแข็ง บาดแล้วเจ็บ ก็ยิ่งทำให้ไม่อยากถ่าย กลายเป็นวงจรวนไป

   

  แนะนำการปรับพฤติกรรมด้วยการรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง ดื่มน้ำมากๆ ฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาและไม่นั่งถ่ายนานจนเกินไป เน้นรับประทานผัก ผลไม้ และธัญพืช หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่

   

  แต่หากปรับพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์ทางเดินอาหารเพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติมค่ะ ว่ามีโรคหรือภาวะอื่นๆที่ทำให้ท้องผูกนอกเหนือไปจากเรื่องของอาหารหรือเปล่าร่วมด้วยต่อไป

  Ppo6rkg  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Ppo6rkg

   

  อาการอุจจาระแข็ง เบ่งแล้วเจ็บรูทวารดังกล่าวมานั้น น่าจะเป็นภาวะท้องผูกจากการรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยหรือดื่มน้ำน้อย สาเหตุอื่นๆเช่นโรคลำไส้อุดตัน การได้รับยาบางชนิดเช่น ยารักษาอาการชัก ธาตุเหล็ก หรือมีภาวะไทรอยด์ต่ำ เป็นต้น และยิ่งอุจจาระแข็ง บาดแล้วเจ็บ ก็ยิ่งทำให้ไม่อยากถ่าย กลายเป็นวงจรวนไป

   

  แนะนำการปรับพฤติกรรมด้วยการรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง ดื่มน้ำมากๆ ฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาและไม่นั่งถ่ายนานจนเกินไป เน้นรับประทานผัก ผลไม้ และธัญพืช หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่

   

  แต่หากปรับพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์ทางเดินอาหารเพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติมค่ะ ว่ามีโรคหรือภาวะอื่นๆที่ทำให้ท้องผูกนอกเหนือไปจากเรื่องของอาหารหรือเปล่าร่วมด้วยต่อไป