ถามแพทย์

  • ถ่ายเหมือนกระเพาะปลา ตรวจเลือด เอ็กซ์เรย์ และอุจจาระปกติ เป็นโรคอะไรหรือเปล่า

  •  uiranium
    สมาชิก
    อุจจาระเหมือนกระเพาะปลาเลยครับ อยากทราบว่าเป็นโรคอะไรหรือป่าว. ไปเอ็กซเรย์ ตรวจเลือด ตรวจอุจจาระ หมอว่าปกติ. แต่ล่าสุดวันนี้ถ่ายเหลวมากเลยครับ
    สวัสดีค่ะ คุณ uiranium อาการท้องเสียคือการถ่ายอุจจาระเหลว 3ต่อวันขึ้นไป หรือถ่ายเป็นน้ำ 1ครั้งต่อวัน. ส่วนการถ่ายอุจจาระเหลว ที่ไม่ได้ถ่ายเกิน 3ครั้งต่อวัน จะถือว่าเป็นภาวะที่ไม่ผิดปกติ ไม่ได้บ่งชี้การเป็นโรคใดๆชัดเจนค่ะ การที่อุจจาระแข็งหรือเหลว ขึ้นกับกากใยอาหารที่รับประทาน,การดื่มน้ำ, การบีบตัวของลำไส้ **ดังนั้นแนะนำคุณ urianium ให้สังเกตลักษณะอาหารที่ทำให้เกิดอุจจาระเหลวนี้แล้วหลีกเลี่ยง. และให้รับประทานกากใยเพิ่มขึ้น เพื่อให้อุจจาระเป็นก้อนมากขึ้นค่ะ