ถามแพทย์

  • กินปลาดุกบ่อย ๆ จะมีผลต่อข้อเสื่อมไหม

  •  Nutcharin
    สมาชิก
    ปลาดุก กินบ่อย ๆ จะมีผลต่อข้อเสื่อมไหมค่ะ

    สวัสดีครับ คุณ Nutcharin

    ปัจจุบัน ไม่มีหลักฐานที่ระบุว่าอาหารประเภทปลาดุกจะทำให้ข้อเสื่อมนะครับ  ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อายุที่เพิ่มขึ้น น้ำหนักเกิน และกรรมพันธุ์มากกว่าครับ