ถามแพทย์

  • หลังคุณพ่อผ่าตัดหลอดเลือดดหัวใจ เบื่ออาหารทานน้อย ควรทานอาหารเสริมตัวไหน

  • พ่อผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจมาค่ะ แล้วดูเหมือนจะเบื่ออาหาร ทานน้อย ทำหั้ยไม่มีแรง อยากหาอาหารเสริมหั้ยพ่อทานน่ะ พ่ออายี78 แล้วค่ะ

    สวัสดีค่ะ  

        การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ตามที่ร่างกายต้องการเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดค่ะ อาจเสริมอาหารประเภทโปรตีน หากไม่มีข้อห้าม เพื่อใช้ในการฟื้นตัวซ่อมแซมบาดแผลของผู้ป่วย หลีกเลี่ยงอาหารบางประเภทที่อาจทำให้อาการผู้ป่วยแย่ลงในผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่น อาการที่มีเกลือโซเดียมสูง และแนะนำให้ปรับเปลี่ยนการปรุงอาหารให้น่ารับประทานมากขึ้น มีคนร่วมรับประทานด้วย

        หากเบื่ออาหารมาก อาจเกิดจากความผิดปกติอื่น แนะนำว่า ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการตรวจร่างกาย และอาจต้องตรวจเพิ่มเติมอื่น แล้วจึงให้การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ